Falköpings Trädgårdsförening

— Medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård

Stadgar

Här är våra stadgar. Det är de som styr hur vi ska arbeta i föreningen.
(Klicka på den blå texten här nedanför).

STADGAR för Falköpings Trädgårdsförening

Några kommentarer:

Som ni ser i § 2 är det två saker som är viktiga: att odla på nått sätt på vår fritid och att träffa andra som också odlar! Det är ju två riktigt bra mål för en förening, eller hur?

Sen kommer vi till § 3 där man nästan kan få för sig att det bara är ätbart som gäller, men vi tolkar det som att allt man kan odla i sin trädgård är intressant. Därför strävar vi efter att ordna aktiviteter som täcker in det mesta som växter eller som man kan göra i trädgården, till exempel trädgårdsrelaterade hantverk. Titta gärna i våra tidigare program som också finns på webbplatsen, om du är nyfiken på vad vi menar med det.

I § 10 står det att man ska vara snabb med att betala sin medlemsavgift 🙂 och det gäller förstås om man ska ha rösträtt på årsmötet. Vi tar gärna emot nya medlemmar under hela året! Så välkommen!

I § 11 talas det om ”Länsförbundet”. Det finns inte kvar längre, utan upplöstes för ett par år sedan. Däremot finns något som vi kallar Valsamverkan Skaraborg. Där ingår alla trädgårdsföreningarna i Skaraborg om de är anslutna till Svensk Trädgård. Valsamverkan Skaraborg utser varje år två ledamöter som ska delta på Svensk Trädgårds Årsmöte (Fullmäktigemötet).

Eftersom det är en hel del i stadgarna som inte stämmer riktigt längre och eftersom många nya fenomen som till exempel GDPR tillkommit i världen sedan våra stadgar beslutades så planerar vi att under 2019 jobba fram en ny version. Vi gör gärna detta tillsammans med våra medlemmar, så är du intresserad – hör av dig till någon i styrelsen.