Falköpings Trädgårdsförening

— Medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård

Stadgar

Här är våra stadgar. Det är de som styr hur vi ska arbeta i föreningen.
(Klicka på den blå texten här nedanför).

Några kommentarer:

Som ni ser i § 2 är det två saker som är viktiga: att på nått sätt odla på vår fritid och att träffa andra som också odlar! Det är ju två riktigt bra mål för en förening, eller hur? Men kanske kunde man utveckla detta lite?

Sen kommer vi till § 3 där man nästan kan få för sig att det bara är ätbart som gäller i vår förening! Numera tolkar vi det som att allt man kan odla i sin trädgård är intressant. Därför strävar vi också efter att ordna aktiviteter som täcker in det mesta som växer eller som man kan göra i trädgården, till exempel trädgårdsrelaterade hantverk. Titta gärna i våra tidigare program som också finns på webbplatsen, om du är nyfiken på vad vi menar med det.

I § 10 står det att man ska vara snabb med att betala sin medlemsavgift 🙂 och det gäller förstås om man ska ha rösträtt på årsmötet. Vi tar gärna emot nya medlemmar under hela året! Så välkommen du också!

I § 11 talas det om ”Länsförbundet”. Det finns inte kvar längre, utan upplöstes för ett par år sedan. Däremot finns något som vi kallar Valsamverkan Skaraborg. Där ingår alla trädgårdsföreningarna i Skaraborg om de är anslutna till Svensk Trädgård. Valsamverkan Skaraborg utser varje år två ledamöter som ska delta på RST.s Fullmäktigemöte, d.v.s. Riksförbundets Svensk Trädgårds ”Årsmöte”. (Under 2018 och 2019 deltog vår representant från Falköping!).

Eftersom det är en hel del i stadgarna som inte stämmer riktigt längre och eftersom många nya fenomen, som till exempel GDPR, tillkommit i världen sedan våra stadgar beslutades så har Styrelsen under 2019 jobbat fram en ny version. Den presenterade vi för första gången på årsmötet 2020.

Förslaget på de nya stadgarna hittar du under fliken Arkiv, klicka på Årsmöte 2020. Vi kommer att presentera förslaget till nya stadgar igen på ytterligare ett stormöte, och om de då antas kan de börja gälla från och med då. Vi har ännu inte bestämt när detta möte ska bli av.