Falköpings Trädgårdsförening

— Medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård

Vi behöver hjälp!

 

Vid nästa årsmöte kommer vi att lansera en idé om hur våra medlemmar skulle kunna avlasta personerna i styrelsen lite. Som ni alla vet ordnar den här föreningen en massa roliga aktiviteter under nästa hela året. Hittills har det till  stor del varit styrelsen som har ordnat dessa.

Nu hoppas styrelsen på att kunna få lite hjälp så att det fortfarande ska vara roligt att vara med och inte bli betungande för den enskilde ideellt arbetande individen. Det blir ju också roligare om man gör det tillsammans!

Tanken är att man som medlem kan delta i en (eller flera) grupper med i förväg uppsatta syften. En avgränsad arbetsuppgift, som t.ex. att tillsammans med ett par andra ordna en resa, ett vår- och/eller höstprogram, eller varför inte att baka en kaka till nästa fika?

Här är några förslag på grupper:

Programgruppen
Växtmarknadsgruppen
Fikagruppen
Lotterigruppen (eller andra aktiviteter för att få in pengar)
(Buss)resegruppen
Föredragsgruppen
Värvingsgruppen
Gruppen som ordnar Den Stora Trädgårdsdagen

Det kan säkert finnas flera idéer, som kan utgå ifrån vars och ens intressen eller kunskaper.

Är du intresserad redan nu, mejla gärna ordföranden. Kontaktuppgifter finns på webbplatsen.

Välkommen!