Två gånger om året kommer det ett nytt program, en gång på våren och en gång på hösten. Vi har aktiviteter året om, men det brukar vara lite färre i december och i juli.

Programmet brukar innehålla fler trädgårdsbesök på våren/sommaren än på hösten, men på hösten har vi i gengäld ofta fler föredrag eller trädgårdscaféer. Detta beror förstås på att vädret och temperaturen skiljer sig mellan våren och hösten så det är lättare att vara utomhus på våren. Vid våra trädgårdsbesök vill vi att minst ett besök per program ska handla om odling av ätbart. Vi strävar också efter att ha minst en praktisk aktivitet per program. Det kan till exempel vara trådslöjd, bygga insektshotell eller att gjuta i betong.

I programmet finns också de lokala rabatter som vi har hos olika näringsidkare. Riksförbundet Svensk Trädgård listar de nationella rabatterna vi har på sin webbplats http://www.tradgard.org/.

Aktuellt program hittar du i inlägget vid sidan om.

Välkommen på våra aktiviteter!