Falköpings Trädgårdsförening

— Medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård

Grupper och övriga

Vi har en del personer som har ett särskilt ansvar:

 • Medlemsansvarig: Annika Olausson
 • Ansvarig för kompostkvarn: Eva Herbertsson (kvarnen lånas ut till medlemmar)
 • Ansvarig för webbplats, Facebook och Instagram: Lena Gustavsson
  Men observera att detta under 2023 kommer att gå över till ”digitala gruppen”. Är du intresserad av den, hör av dig till Eva-Marie Stålhammar eller Elin Liljebäck Nilsson!
 • Ansvarig för dokumentation: Anneli Karlsson
  Vi samlar urklipp och foton. Skicka gärna urklipp och bilder från våra aktiviteter till Anneli!

Kontaktuppgifter till de flesta på den här sidan finns under Styrelsen.
Lena når du via mejl: lena308ATgmail.com (byt ut AT mot snabel-a).

Vill du hjälpa oss genom att göra en mindre insats? Du kanske har tid att hjälpa till just nu, men hinner inte med något längre uppdrag? Då är du välkommen att kontakta följande personer:

 • Programgruppen: Eva-Marie Stålhammar och Annika Olausson
 • Växtmarknadsgruppen: Owe Daag och Janne Andersson
 • Fika- och lotterigruppen: Eva Herbertsson, Yvonne Andersson, Ingalill Andersson, Ulla-Brith Carlsson och Marita Ewerfalk
 • (Buss)resegruppen: Lena Gustavsson

Programgruppen sätter samman ett program på våren och ett på hösten med de aktiviteter vi ordnar. Växtmarknadsgruppen ordnar tillfällen för medlemmar att sälja/byta överskottsväxter (oftast en gång i maj och en gång i augusti). De övriga grupperna har kanske självförklarande namn?