Vi har en del personer som har ett särskilt ansvar:

 • Medlemsansvarig: Annika Olausson
 • Ansvarig för kompostkvarn: Eva Herbertsson (kvarnen lånas ut till medlemmar)
 • Ansvarig för webbplats, Facebook och Instagram: Kommunikationsgruppen.
  Är du intresserad av att vara med i gruppen, hör av dig till Elin Liljebäck Nilsson!
 • Ansvarig för dokumentation: Anneli Karlsson
  Vi samlar urklipp och foton. Skicka gärna urklipp och bilder från våra aktiviteter till Anneli!

Kontaktuppgifter till de flesta på den här sidan finns under Styrelsen.
Lena Gustavsson: lena308(a)gmail.com (byt ut (a) mot snabel-a).
Elisabeth Ekström: 073- 625 98 44
Lotta Ljung: 070-652 08 59

Vill du hjälpa oss genom att göra en mindre insats? Du kanske har tid att hjälpa till just nu, men hinner inte med något längre uppdrag? Då är du välkommen att kontakta följande personer:

 • Programgruppen: Annika Olausson
 • Växtmarknadsgruppen: Owe Daag och Janne Andersson
 • Fika- och lotterigruppen: Eva Herbertsson, Yvonne Andersson, Ingalill Andersson, Ulla-Brith Carlsson och Marita Ewerfalk
 • (Buss)resegruppen: Lotta Ljung, Lena Gustavsson
 • Kommunikationsgruppen: Elin Liljebäck Nilsson

Programgruppen sätter samman ett program på våren och ett på hösten med de aktiviteter vi ordnar. Växtmarknadsgruppen ordnar tillfällen för medlemmar att sälja/byta överskottsväxter (oftast en gång i maj och en gång i augusti). Kommunikationsgruppen är en nyhet och det är ännu inte helt spikat vilka områden som ska ingå där, men de ska ha ansvar för olika typer av kommunikation utåt och inåt i föreningen.
De övriga grupperna har kanske självförklarande namn?