Det här programmet var ett av de bästa men tyvärr kunde endast en bråkdel av aktiviteterna genomföras – det här var året när Corona-pandemin förändrade det mesta.

Tack till vår duktiga Program-grupp som vaskat fram de här aktiviteterna, planerat, ringt och bokat och sedan arrangerat text och bild i det här vackra programmet.