Falköpings Trädgårdsförening

— Medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård

GDPR

Jodå, vi har också en GDPR-sida!

Med den nya (2018) personuppgiftslagen är alla organisationer skyldiga att ha god kontroll över de personuppgifter vi hanterar. De uppgifter vi hanterar i Falköpings Trädgårdsförening består av kontaktuppgifter till våra medlemmar (namn, adress, telefonnummer, mejladress) och när det gäller medlemslotteriet också personnummer.

Kontaktuppgifterna sammanställer vi i olika listor vid olika tillfällen när vi behöver. Det kan vara när vi behöver en lista över röstberättigade vid till exempel årsmötet, eller när vi vill skicka ut inbjudningar till ett välkomstmöte för nya medlemmar. Det kan också vara när vi ska göra massutskick till våra medlemmar via mejl mellan programbladsutskicken.

Att vi behöver personnummer till medlemslotteriet beror på att den listan också utgör underlag till vår samarbetspartner Studieförbundet Vuxenskolan som behöver det för att vi ska få bidrag för vår verksamhet.

Vi sparar inga uppgifter som anses extra känsliga. Det är därför vi vill att du meddelar oss varje gång vi ska stå får fikat om du ska närvara och om du har någon typ av födoämnesallergi. Allergier och sjukdomar klassas nämligen som extra känsliga uppgifter.

Om du vill veta mera om hur vi hanterar dina uppgifter är du välkommen att kontakta den lokala personuppgiftsansvariga, före detta ordförande Lena Gustavsson, eller läsa mera på Svensk Trädgårds webbplats: http://www.tradgard.org/dataskyddspolicy/.

Vi har också gjort en egen detaljerad genomgång, som du kan läsa här:

Mars 2020. Eftersom Lena har avgått som ordförande kommer vi att välja en ny personuppgiftsansvarig och uppdatera dokumentet så fort vi hinner!