Vid årsmötet 2019 lanserade vi en idé om hur våra medlemmar skulle kunna avlasta personerna i styrelsen lite. Som ni alla vet ordnar den här föreningen en massa roliga aktiviteter under nästan hela året och det blev helt enkelt lite mycket att göra! Vi arbetar ju alla ideellt.

Tanken är att man som medlem kan delta i en (eller flera) grupper med i förväg uppsatta syften. En avgränsad arbetsuppgift, som t.ex. att tillsammans med ett par andra ordna en resa, ett vår- och/eller höstprogram, eller varför inte att baka en kaka till nästa fika?

Än så länge har följande grupper startats:

  • Programgruppen, ordnar programpunkter
  • Programutdelningsgruppen, hjälper till att spara portopengar
  • Växtmarknadsgruppen, ordnar växtmarknader
  • Fikagruppen, fixar fika när vi är i lokalen
  • Lotterigruppen, ordnar lotterier eller andra aktiviteter för att få in pengar
  • (Buss)resegruppen, ordnar lite större/längre resor
  • Kommunikationsgruppen för sociala medier, reklam och medlemsvärvning

Det kan säkert finnas flera idéer, som kan utgå ifrån vars och ens intressen eller kunskaper. Har du en idé, mejla gärna någon i styrelsen. Kontaktuppgifter finns på webbplatsen.

Välkommen!