Årsmötet 2019 hölls den 19 februari kl. 19
i Vuxenskolans lokaler på Grönelundsgatan 4, Falköping.

I år fokuserade vi på att diskutera 2018 års motion om utträde ur Riksförbundet Svensk Trädgård (RST). Därefter genomförde vi en sluten omröstning i frågan, och årsmötet beslutade då att vi ska stanna kvar i RST.

 

Här har vi samlat länkar till de dokument som var aktuella:

Dagordning Årsmöte 2019

Verksamhetsberättelse 2018

Kassarapport 2018

Revisorernas berättelse 2018

Underlag för diskussion om utträde ut RST

 

För att spara på miljön visade vi bara dessa dokument allt eftersom på en bildskärm under mötet. Den deltagare som ville ha pappren utskrivna fick själv göra det från den här sidan eller höra av sig till Vuxenskolan som då kunde kopiera upp en uppsättning i förväg.