Här nedan kan du ta del av våra gällande stadgar. Det är de som styr hur vi ska arbeta i föreningen.
(Klicka på den blå texten här nedanför).

Vi är mycket stolta och glada för våra nya stadgar! De jobbades fram av Styrelsen under 2019 och presenterades för alla medlemmar för första gången på årsmötet 2020. Därefter höll vi ytterligare ett medlemsmöte under sommaren 2020 då stadgarna slutgiltigt godtogs.

De tidigare stadgarna var från föreningens bildande för över 20 år sedan. Om du är nyfiken på dem så finns de här: