Rosor är ett stort släkte och har under århundraden varit föremål för förädling. De flesta vet att rosor doftar gott och att de lätt får ohyra eller sjukdomar. Men trots det vill de flesta av oss ändå ha minst en ros i trädgården!

Tyvärr har inte alla rosor den kraftiga ”rosendoft” som man kan tro. Olika släkten har olika stark doft, liksom de har olika härdighet och olika förmåga att slå rotskott. De är också olika känsliga för till exempel svartfläcksjuka. Inför ett köp bör man därför läsa på så att man får en ros man är nöjd med.

 

Höst och vinter

Rosor behöver kupas på hösten. Men om man gör det när jorden fortfarande är fuktig kan det leda till att svampsjukdomar får fäste, så vänta tills jordens ytlager är fruset. När man kupar använder man jorden i rabatten för att bygga upp en liten kulle runt rosens nedre delar. För att ge extra skydd mot kalla vintrar kan man lägga löv runt om rosen, och gärna låsa fast det med lite granris. När risken för frost sedan är över frampå våren kan man kratta ut den kupade jorden i rabatten igen och sedan mylla ner lite kogödsel.

 

Svampsjukdomar

Det är viktigt att rensa bort drabbade blad på hösten under rosen. Har rosen svartfläcksjuka är det bra och städa bort alla blad på hösten så att inte svampen sprider sig. Lägg bladen i soporna.

 

Beskära rosor

Rosor ska beskäras på våren, men brukar säga att rätt tid är när ”björken får musöron”, alltså när björken börjar skimra i ljusgrönt med sina första blad. Då tar man bort allt som dött under vintern, och klipper bort grenar som går emot varandra eller som pekar inåt i busken.