Här kommer vi att samla dokument som rör föreningens verksamhet och historia.

Det kan vara till exempel stadgar, verksamhetsberättelser och gamla program.

Här kan du få en inblick i vad föreningen egentligen sysslar med. Eller snarare vad vi HAR sysslat med. Om du är medlem och har förslag på nya aktiviteter är du välkommen att höra av dig till programgruppen! 🙂