När det har varit torrt länge på våren eller sommaren kan bli jorden krackelerad och stenhård om den består av finare material. Men även om jorden ser torr ut finns ofta markfukten en liten bit under ytan.

 

Fortsätt vattna grönsakerna!

På försommaren ser ofta grönsakerna fantastiskt fina ut! Då är det viktigt att tänka på att fortsätta vattna dem om det är torrt ute. Växterna har nämligen svårt att ta upp näring ur en torr jord. Utan näringstillförsel avtar tillväxten och många grönsaker går då i frö och blir träiga och tråkiga. Pallkrageodlingar torkar ut fortare än odlingar på friland, så där behöver man vara extra noga med vattningen. Är det riktigt varmt så behöver man vattna varje dag.

Det samma gäller så klart alla växter, men det är ju mindre vanligt att vi vill äta upp våra perenna blommor, träd och buskar…

 

Täckodling

Om man då inte ser fram mot att vattna varje kväll när man kommer hem från jobbet (eller vad man nu gör i sitt liv) så finns det ett knep att ta till.

Täckodling innebär att man täcker marken kring plantorna med organiskt material, som till exempel gräsklipp. Det ska vara ett tjockt lager, ungefär 10 cm. Då behålls fukten kvar i jorden, samtidigt som man matar sina maskar och främjar miljön för mikroorganismerna. I takt med att gräsklippet försvinner så kan man lägga på nytt, och sen håller man på så under hela säsongen. Givetvis kan man också använda växtdelar från andra grönsaker som täckmaterial.

En annan fördel är att ytan på det organiska materialet man har lagt på torkar och då får eventuella fröogräs svårt att gro. Då kan man också strunta i det gamla rådet att luckra i raderna vid grönsaksodling. Det gör man ju för att vatten lättare ska kunna ta sig ner till grönsakernas rötter och för att fröogräsen ska rensas bort. Med täckodling slipper man helt det arbetsmomentet. Dessutom slipper man risken att nya ogräsfrön från markens fröbank dras fram vid luckringen och råkar få förutsättningar att gro.

Täckodling passar också bra till bärbuskar, som faktiskt också vill ha en mullrik och fuktig jord kring rötterna. Med täckodling slipper man den hårda och krackelerade jordytan vid torkperioder.

 

Vattenblänk i trädgården

Mikroklimatet i trädgården påverkas av luftfuktigheten, och även om ett och annat vattenblänk inte spelar så stor roll för växterna så kan det vara livsavgörande för våra små pollinerare! De behöver ju också vatten. Har man inte någon damm eller bäck i närheten så kan man i alla fall ställa ut ett par fat och lägga i några stenar för att få lite olika höjder vid vattenytan när vattnet avdunstar. Och nog är det trevligt att se småfåglarna sitta på kanten och göra sin morgontvätt!

Den som inte bryr sig så mycket om insekterna och fåglarna kan ändå ha ett par vattenblänk för sin egen skull. Ett kristallfat med glaspärlor i kan till exempel bli vackert att titta på.