Verksamhetsåret börjar i februari efter att vi har haft vårt årsmöte.

Det är årsmötet som ska välja vem som ska vara ordförande för det kommande året. Årsmötet väljer också ett antal ledamöter, och styrelsen fördelar sedan de aktuella uppgifterna mellan dessa. Därmed är det alltså styrelsen som utser sekreterare och kassör.

Vi som fick förtroendet att sitta i styrelsen under 2022 – 2023 är:

Ordförande Eva-Marie Stålhammar, 0703 58 08 92, evaochhansAThotmail.com

Vice ordförande Annika Olausson, 073-333 70 50, annikaATolausson.se

Kassör Ingalill Andersson, 0709-75 71 76, ingalill.nyafagerasATgmail.com 

Sekreterare Anneli Karlsson, 070-648 39 07, anneli-kAThotmail.com

Ledamot Eva Herbertsson, 0709 16 28 21, Eva.herbertssonAThotmail.com

Ledamot Yvonne Andersson, 0733-92 26 26, yvonne.c.anderssonATlive.se

Ledamot Elin Liljebäck Nilsson, 0705 82 10 45, elinATliljeback.com

Du kan också mejla falkopingstradgardsforeningATgmail.com men då kan det ta ett tag innan någon ser ditt mejl.

(Byt ut AT mot snabel-a i alla adresserna).