Falköpings Trädgårdsförening

— Medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård

Styrelsen 2020-2021

Verksamhetsåret börjar i februari efter att vi har haft vårt årsmöte. Vårt senaste årsmöte hölls den 25 februari 2020.

Det är årsmötet som ska välja vem som ska vara ordförande för det kommande året. Tyvärr fanns det ingen kandidat så posten som ordförande fick bli vakant.

Och sen kom Coronan som en objuden gäst och vi har ännu inte kunnat hålla ett nytt årsmöte så alla får sitta kvar på sina poster så länge.

Vi som fick förtroendet att sitta i styrelsen under 2020(-2021) är:

Ordförande Vakant

Vice ordförande Ann Westerlund, 070-645 80 01, ann.westerlundATtelia.com

Kassör Inga-Lill Andersson, 0709-75 71 76, ingalill.nyafagerasATgmail.com 

Sekreterare Anneli Karlsson, 070-648 39 07, anneli-kAThotmail.com

Ledamot Monica Carlgren, 0515-165 59, 073-984 70 61, monica.carlgren13ATgmail.com

Ledamot Annika Olausson, 073-333 70 50, annikaATolausson.se, 

Ledamot Ewa Wallin, 073-035 30 34, ewawallinAThotmail.com

 

Du kan också mejla falkopingstradgardsforeningATgmail.com men då kan det ta ett tag innan någon ser ditt mejl.

 

(Byt ut AT mot snabel-a i alla adresserna).