Verksamhetsåret börjar i februari efter att föreningen har haft sitt årsmöte.

Det är årsmötet som väljer vem som ska vara ordförande för det kommande året. Årsmötet väljer också ett antal ledamöter, och styrelsen fördelar sedan de aktuella uppgifterna mellan dessa. Därmed är det alltså styrelsen som utser sekreterare och kassör.

Styrelsen 2024-2025:

Ordförande och medlemsansvarig: Annika Olausson, 073-333 70 50, annika(a)olausson.se

Kassör: Ingalill Andersson, 0709-75 71 76, ingalill.nyafageras(a)gmail.com 

Sekreterare: Yvonne Andersson, 0733-92 26 26, yvonne.c.andersson(a)live.se

Ledamot: Anneli Karlsson, 070-648 39 07, anneli-k(a)hotmail.com

Ledamot: Eva Herbertsson, 0709-16 28 21, eva.herbertsson(a)hotmail.com

Ledamot: Sofia Czerkinsky, sofiaczerk(a)gmail.com

Ledamot (fyllnadsval): Marita Ewerfalk, 070-974 04 21

Du kan också mejla falkopingstradgardsforening(a)gmail.com.

(Byt ut (a) mot @ i mejladresserna).