Här har vi valt att publicera de senaste årens program. Det kan ju verka lite fånigt – aktiviteterna har ju redan varit och om man inte var med så har man ju redan missat chansen!

Men vi har tre skäl till detta.

Det ena är att vi gärna vill visa vilken bredd vi har när det gäller våra aktiviteter. Vi är stolta och glada över att vi har lyckats så bra med detta, och vill gärna fortsätta på samma sätt i framtiden.
Så för dig som funderar på att bli medlem hos oss är detta en försmak av vad du kan få vara med om när du har gått med! (Klart att du ska bli medlem!).

Det andra är att om man nu missade något, så kan vi kanske försöka göra om det igen! Därmed kan man också se de gamla programmen som en idébank. Kanske är det dessutom något som du ser saknas? Något som vi inte har gjort alls, men som självklart borde ingå i våra aktiviteter?

Och det tredje skälet är att vi vill bevara vår historia.

Tack till alla er som öppnat era trädgårdar för oss eller som har kommit till oss och hållit föredrag och kurser!