Vårt årsmöte 2018 hölls den 20 februari kl. 19, i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler på Grönelundsgatan 4. 

Efter årsmötet höll Pawel Burian ett efterlängtat föredrag: Japanska trädgårdar – principer, design och tekniker. Vi bjöd på smörgåstårta till alla medlemmar och det fanns ett lotteri med fina vinster. Alla närvarande fick en fröpåse med sig hem.

Till det här årsmötet hade vi också fått in två motioner från en medlem. Det är mycket glädjande när våra medlemmar vill vara med och påverka verksamheten, så Styrelsen tackar och bugar!

Den motion som handlade om att söka pengar för att kunna fortsätta sända program i Falköpings Närradio bifölls. Den motion som handlade om att gå ur Svensk Trädgård för att på så sätt få mer pengar till vår förening bordlades för utredning under det kommande året. Vi tog därefter upp den igen på årsmötet 2019. Förslaget röstades då ner.

 

Du kan läsa motionerna i länkarna här nedanför:

Motion Föreningsbidrag

Motion Utträde