Årsmötet 2020 hölls i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler på Grönelundsgatan 4 i Falköping, tisdagen den 25 februari kl. 19.00.

På mötet presenterades och antogs Styrelsens förslag på nya stadgar för föreningen. Ytterligare ett möte krävs för att de ska träda i kraft så att vi ska kunna börja använda dem. Det mötet planeras till senare i höst. Kallelse till medlemmarna kommer att utgå i god tid.

I de nuvarande stadgarna finns flera saker som inte är aktuella längre, till exempel text om Länsförbundet som är upplöst sedan flera år. Även föreningens syfte och mål har förändrats sedan föreningens bildande för lite över 20 år sedan.

Flera av de tidigare medlemmarna i styrelsen avgick efter en längre tids arbete i styrelsen. Det innebär att flera nya personer valdes in i styrelsen för år 2020 och framåt. Välkomna!

Tyvärr kunde varken valberedningen eller årsmötet hitta tillräckligt många personer som var intresserade av styrelsearbetet. Det innebär att ordförandeposten nu är vakant. Ordförandeposten är den enda som väljs av årsmötet, övriga poster fördelas inom styrelsen vid ett konstituerande styrelsemöte som brukar hållas en kort tid efter årsmötet.

Om du känner till någon som skulle passa som ordförande, eller som kan tänka sig att vara en del av styrelsen, om än inte på ordförandeposten, är du hjärtligt välkommen att höra av dig!

På mötet presenterades också ett förslag på budget för kommande år. Det är ett nytt begrepp som vi inte har haft tidigare i föreningen. Årsmötesdeltagarna biföll förslaget.

Styrelsen presenterade också föreningens nya logotyp som formgivits av Ann Westerlund, lokal konsthantverkare i från Stenstorp, och dessutom föreningens kassör.

Därefter bjöds det på smörgåstårta som vanligt och slutligen visade avgående ordförande Lena Gustavsson några bilder från allt det roliga vi gjort tillsammans under 2019.

För att spara på miljön visades alla dokument på en bildskärm under mötet.

Vi har samlat alla dokument här nedan om du vill läsa om det vi tog beslut om. Du kan själv ladda ner dokumenten och skriva ut dem.