En trädgård kan se ut på många olika sätt. Alla sätt som känns bra för den som äger och vistas i trädgården är bra sätt. Men tydliga avgränsningar och andra strukturer som bildas avgränsningar i trädgården är något som tilltalar de flesta.

 

Siktlinjer och ”dolda rum”

En trädgård blir mer spännande att besöka om man inte ser allt på en gång. Därför brukar man prata om att det kan vara en bra idé att skapa olika ”rum”. Rummen byggs med ”golv, väggar och tak”.

Golvet är det som finns på marken, och kan bestå av gräs eller något annat underlag.  Vad som passar bäst beror ofta på vilken funktion rummet ska ha. Om rummets huvudfunktion är att innehålla en lugn sittplats kanske stenplattor passar bra, men om rummets funktion är att ge plats för ett trädgårdsland kanske det räcker med den bara jorden. Eller varför inte plattor här också? Eller fårull i gångarna? Vad som helst som är funktionellt och gärna vackert samtidigt kan användas. Det är den egna smaken som avgör.

Väggarna är de högväxta perennerna, buskarna och de lägre träden. De som balkar av, omfamnar och skymmer det som finns bakom. Det kan också vara byggda former, som till exempel spaljéer. Egentligen kan det vara vad som helst som hindrar besökaren från att passera rakt förbi.

Taket består ofta av träd som är lite högre, men även byggnader kan agera tak. De ger skugga och ger en känsla av skydd från ovan.

Samtidigt är siktlinjer viktiga. De ska gärna gå genom hela trädgården och får gärna utnyttja grannens mark också, bortom den egna trädgården. De ger känslan av djup och lockar besökaren att gå in för att få reda på vad som finns där längst bort… Siktlinjer avslutas ofta med något som man redan på långt håll kan fästa blicken på. Det kan vara både små och stora saker. Ett vackert träd. En urna. Ett vattenfall eller en fontän. En rosenbåge, kanske med en marmorstaty? Någonting som kommer att framträda tydligt mot någon slags fond bakom eller vid sidorna.

En viktig sak är att rummen och siktlinjerna gärna får vara tydliga inifrån huset också. Man ska ju inte behöva gå ut i trädgården för att kunna njuta av dem.

 

Sittplatser   

Det är bra att ha flera olika sittplatser i trädgården. Enstaka sittplatser på ställen där man vill sitta ensam och vila sig en stund eller bara njuta av en vacker rabatt. Gruppvisa sittplatser där man fångar solens strålar tidigt på morgonen eller en vacker vårdag i mars. Eller sittplatser i skuggan under ett stort träd när det är riktigt varmt. Sittplatser under tak så man kan sitta ute och lyssna på regnet eller bäva inför åskan och räkna blixtar. En ombonad sittplats dit favoritboken kan få följa med….

Oftast är möblemanget inte det viktigaste utan att platsen finns.

 

Ljussättning

Om man vill ljussätta sin trädgård ska man först noga fundera igenom vad man vill uppnå. Är det ljussättning för att försvåra för en inbrottstjuv att smyga sig fram eller är det ljussättning för att man själv ska se bra när man kommer hem sent och letar efter sina nycklar, eller vill man framhäva vissa växter eller andra strukturer? Eller är det något annat? Hur man sätter sina lampor och vilket system och ljus man ska välja för att bli nöjd är beroende av syftet.

Om man vill framhäva till exempel ett träd, en buske eller ett storvuxet gräs bör man också fundera på från vilket håll man vanligen tittar på det. I många fall blir det bäst om man belyser från det hållet, eller snett framifrån. Belyser man bakifrån objektet finns det risk att själva lampan bländar. Bor man nära sin granne är det bäst att man också ser till att lamporna inte kan blända någon utanför den egna tomten.

För att få bra djup ut i trädgården kan man sätta några ljuspunkter nära huset och någon eller några ljuspunkter längre bort. Också här är det viktigt att det ser fint ut inifrån huset.

 

Entrén

Entrén är den del av huset som dina gäster möter först och den del av trädgården där du själv också passerar oftast. Det kan därför vara bra att ta sig en extra funderare på hur entrén ser ut. De flesta vill att den ska se välkomnande ut, samtidigt som den är rymlig och lätt att ta sig fram till.

Enklast är att satsa på krukor med olika växter eller dekorationer för olika delar av året. Många har också ett gammalt symaskinsbord eller liknande, med plats för vackra dekorationer eller mindre krukor ovanpå.

Planterar man något permanent nära sin entré är det bra att redan från början tänka på hur det blir om något breder ut sig åt sidan eller växer på höjden. Är man om ett par år beredd att ansa eller kanske till och med ta bort en del?

Entrén bör också vara väl upplyst. Man kan välja att ha mysbelysning, kanske i form av en mindre ljusslinga eller en lykta med levande ljus, men det ska också finnas möjligheter att tända upp så att man ser bra var man sätter fötterna.

Underlaget är också viktigt. Det ska ju vara säkert att gå på under alla årstider, men samtidigt gärna vara vackert och tillföra det lilla extra. Här måste man själv ta ställning till hur mycket jobb man vill lägga på till exempel ogräsrensning i skarvar mellan stenplattor, snöskottning och inoljning av trädetaljer.

 

Vinter

På vintern ser trädgården annorlunda ut än på sommaren. Det mesta av växtligheten har vissnat eller förlorat sin färg. Men även då vill vi ju att den ska vara vacker eller spännande. En del kan göras med hjälp av belysning, och även den enklaste ljusslinga piggar upp.

Använda sig av snön

För att skapa struktur och rum i en trädgård som annars kan verka ganska platt och ointressant en snörik vinter, så kan man trampa eller skotta upp spår eller gångar. Man kan också planera för var man lägger snön så att det bildas områden som inte syns utan att man går fram och tittar ”bakom”.

Städsegröna växter

Men ett bra tips för en snöfattig vinter är att man redan tidigare har satsat på att plantera städsegröna växter. De är ju gröna under hela året och ger färg, form och struktur till trädgården även på vintern. De kan vara basen i trädgården och så kan man plocka in perenner och andra växter som förändrar uttrycket under sommarhalvåret. Några förslag på trevliga städsegröna växter är runda buxbomsklot och det japanska starrgräset Ice Dance. Just att jobba med klot i en trädgård skapar ju också bra kontrast till det uppåtväxande. Ett alternativ till buxbom kan vara Ilex – japansk järnek. De går också att forma till klot.