Här berättar Maria om hur hon gör för att undvika smittor och sjukdomar när hon odlar sina frodiga grönsaker.

 

Rotera växtplats!

Om man vill odla samma typer av grönsaker på samma jord år efter år så behöver man tänka på att rotera sina växter så att de inte odlas på exakt samma ställe. Detta gör man för att undvika att jorden drabbas av olika sjukdomar och jordtrötthet.

Planeringsjobbet gör man ordentligt ett år, för att kommande år bara flytta växterna efter sitt färdiga schema.

 

Fyraårig växtföljd efter näringsbehov

Det vanligaste är att man har en fyraårig växtföljd. Då delar man in sin köksträdgård i 4 delar eller bäddar och grupperar sina grönsaker efter näringsbehov.

I bädd 1 sätter man mycket näringskrävande växter som kål och vitlök. I bädd 2 odlar man de växter som behöver lite mindre näring som till exempel rotfrukter och lök. I den 3.e bädden blir det potatis som behöver väldigt lite näring och i 4.e bädden har man de grönsaker som själva skaffar näring från luften och binder den i jorden. Det vill säga baljväxter som ärtor och bönor.

 

Nästa år börjar flytten!

Nästa år så flyttar man baljväxterna från bädd 4 till bädd 3, där det växte potatis året före. Potatisen flyttas från bädd 3 till bädd 2, där det tidigare var rotfrukter. Rotfrukterna flyttas till kålbädden, alltså nummer 1 och kålen odlas det här året i bädd 4, där baljväxterna förberett jorden med kväve. På detta sätt förbereds jorden för de olika växterna och det blir lättare att gödsla. I bädden där kål ska växa ska man alltid gödsla mest. Bädd nr 4 gödslas minst eller inte alls.

 

Om man inte roterar växterna…

Det är bra för de allra flesta grönsakerna att växtrotera. Man undviker generellt olika typer av svampsjukdomar genom att göra så.

Kål är en av de grönsaker som är viktiga att flytta, eftersom man kan få klumprotsjuka i själva jorden om kål odlas på samma plats år efter år.

Lök kan drabbas av lökmögel och lökflugans larver.

På morötterna kan det bli märken efter att någon ätit gångar runt dem. Det är morotsflugans larver. Genom att byta växtplats så undviker man att föda de övervintrande pupporna.

Dill är mycket känslig för svampsjukdomar som gör att den kan duka under strax efter att den grott. Dill ska inte återkomma i bädden oftare än var 6-7:e år.

Helst ska ingen växt återkomma på samma ställe inom 4 år. Ännu bättre är det förstås om man kan ha en 6-årig växtföljd, och kan man klara av en 8-årig så är det jättebra. Då får man dela upp grönsakerna i fler grupper och komplettera med till exempel majs och pumpa.