Vill du bli medlem? Då är du är hjärtligt välkommen till oss! Du behöver inte odla själv eller ha egen trädgård för att bli medlem, det viktiga är att du är intresserad av odling.

Så här gör du: Gå in på https://svensktradgard.se/om-oss/bli-medlem/ och registrera dig! Ange att du vill tillhöra just Falköpings lokalförening. Du kan vara medlem i flera lokalföreningar, i så fall betalar du bara en grundavgift och sedan dubbelmedlemsavgift för ytterligare föreningar.

Du som tycker att det är krångligt att fylla i formulär på nätet kan höra av dig till Svensk Trädgårds medlemsservice.

Medlemsavgiften är 340 kr per år (2024 och 2025). Förutom medlemskapet hos oss och i Riksförbundet Svensk Trädgård får du också:

  • tidningen Hemträdgården
  • möjlighet att delta på det årliga Sommarmötet
  • fri rådgivning av Svensk Trädgårds trädgårdsrådgivare
  • information och kunskap på Svensk Trädgårds medlemssidor
  • nationella rabatterbjudanden på bland annat växter, redskap, resor m.m.

I medlemskapet hos oss lokalt ingår

  • möjlighet att delta på våra aktiviteter

Avgift för familjemedlem och dubbelmedlem: 50 kr (2024 och 2025)

Och du! Om du blir medlem sent på året så är priset rabatterat.