Någon eller några gånger per år ordnar vi något som är lite större än de vanliga programpunkterna. Det kan vara ett föredrag med någon känd trädgårdsperson, eller en dag med öppna trädgårdar. Det kan också vara andra typer av samlingar dit allmänheten bjuds in.

Se mer i listan till vänster!