Jodå, vi har också en GDPR-sida! GDPR står för General Data Protection Regulation eller dataskyddsförordningen. Den ersatte personuppgiftslagen (PUL) som gällde fram till 2018. 

GDPR anger att alla organisationer är skyldiga att ha god kontroll över de personuppgifter de hanterar. De uppgifter Falköpings Trädgårdsförening hanterar består av kontaktuppgifter till våra medlemmar (namn, adress, telefonnummer, mejladress) samt personnummer för rapportering till vår samarbetspartner Studieförbundet Vuxenskolan som behöver det för att vi ska få bidrag för vår verksamhet.

Kontaktuppgifterna sammanställer vi i olika listor vid olika tillfällen när vi behöver det. Det kan vara när vi behöver en lista över röstberättigade vid till exempel årsmötet, eller när vi vill skicka ut inbjudningar till ett välkomstmöte för nya medlemmar. Det kan också vara när vi ska göra massutskick till våra medlemmar via mejl mellan programbladsutskicken.

Vi sparar inga uppgifter som anses extra känsliga (till exempel om specialkost). Det är därför vi vill att du meddelar oss varje gång vi ska stå får fikat om du ska närvara och om du behöver specialkost.

Om du vill veta mera om hur vi hanterar dina uppgifter är du välkommen att kontakta den lokala personuppgiftsansvariga, Annika Olausson, eller läsa mera på Svensk Trädgårds webbplats: https://svensktradgard.se/om-oss/dataskyddspolicy/

Vi har också gjort en egen detaljerad genomgång, som du kan läsa här: