Hösten är den bästa tiden att plantera. Då är det ofta inte så varmt som på sommaren, marken är fuktig och ofta regnar det mera än på våren och sommaren. Växten kan arbeta för att skapa rötter och behöver inte kämpa så för att hålla sig vid liv. Och odlaren slipper att vattna så mycket.

 

Perenner

Perenner som blommar på våren passar bra att plantera om på hösten och perenner som blommar på hösten passar bäst att plantera om på våren. Detta är för att man inte ska behöva avstå ifrån blomningen.

 

Lite större träd

Om man har ett lite större träd som behöver flyttas kan man göra en tvåstegsraket av det. Ena året skär man av rötterna en bit ut från stammen och nästa år tar man upp och flyttar trädet. Då har trädet tillverkat nya sugrötter närmare stammen och har en större chans att klara flytten.