Årsmötet är vårt högsta styrande organ.

Det är då styrelsen officiellt får information från sina medlemmar hur de vill att föreningen ska utvecklas. Styrelsen informerar också om vad som hänt under året och vad som är på gång, och ställer frågor till medlemmarna kring specifika ämnen där styrelsen ibland är osäker på sitt vägval.

Årsmötet är därför viktigt och det är bra om man som medlem närvarar.

På våra årsmöten brukar vi bjuda på smörgåstårta och ha lotterier. Tidigare avslutade vi med ett trevligt föredrag som hölls av någon kunnig trädgårdsmänniska men på senare år har vi haft så mycket annat att prata om att vi inte hunnit med det.