Att beskära sina träd och buskar är viktigt om man vill behålla deras fräschör, en fin form och få en god skörd.

Den här sidan kommer att fyllas på mera allt eftersom vi pratar om beskärning i radion.

 

Fruktträd

Stora fruktträd som till exempel äppleträd mår bäst av att beskäras under JAS, alltså juli, augusti och september. Är det däremot ett litet träd som står på tillväxt kan man beskära på vårvintern i mars. En regel som är bra att följa är att inte beskära i maj då träden savar och inte heller på senhösten eftersom det är ganska fuktigt ute och många svampsporer som virvlar omkring och kan orsaka skada på trädets snittytor. Man beskär för att få frisk frukt och starka friska träd. Är man osäker på hur ett träd ska beskäras ska man definitivt anlita en fruktträdsbeskärare.

 

Beskära prydnadsbuskar

Vissa buskar har man mest för att dom är vackra, och även om till exempel vinbärsbuskar och amerikanska blåbär kan vara fina under vissa tider på året, så gäller det här avsnittet mer sådana buskar som kanske har doftande vackra blommor, klart färgade grenar och kvistar eller buskar som har säreget bladverk, eller vackra bär och frukter.

 

Katastrof om man inte har beskurit i tid?
Alla buskar som lämnas för sig själva växer uppåt mot ljuset och blir allt tätare och tätare. Då kan grenarna i botten på busken tappa bladen och det blir risigt och fult längst ner. Grova grenar har oftast tråkigare färg än unga grenar och kvistar.

Men skulle det trots allt inträffa eller om man övertar en trädgård som inte har ansats på ett tag, så är inte det någon katastrof! Man kan alltid stamma upp och glesa ur även en äldre buske och få ett fint resultat. Enda skillnaden är att då får man något som liknar ett mindre träd, så om man vill att busken ska ha ett visst format och inte ändra sig så mycket så bör man underhållsklippa den lite då och då.

 

Beskärning i mars
Vid beskärningen på senvintern-våren klipper och sågar man bort de grövsta grenarna så att nya grenar kan få ljus och näring att utvecklas. Man tar de grenar som inte längre ger så mycket blommor (de är oftast kala), eller de som har tappat sin fina färg, som till exempel på korneller. Helt döda grenar tas bort, liksom grenar som går i kors eller grenar som stör buskens form. Vanligen klipper man av dem ända nere vid marken och sparar kanske bara nån decimeter.

 

Men blomknopparna då?
En vanlig invändning mot att beskära buskarna på våren är att man då klipper bort blomknopparna. Och det finns en risk för det, men det beror på vilken art och sort det är frågan om. Det är just de buskar som sätter knoppar redan året före som är lite luriga. Med dem kan man vänta med beskärningen till efter att de har blommat klart. Hit hör exempelvis syren. Forsythia (de där gula som blommar i april-maj) blommar ganska tidigt, på bar kvist, så dem kan man också lika gärna vänta lite med.

 

Tåliga buskar som kan kapas i marknivå
Just forsythia och syren är väldigt tåliga så om de har blivit väldigt risiga så kan man kapa dem rejält, nästan ända nere vid marken, och låta dem komma upp igen, mer eller mindre helt från början. Det tar ett par år, men sedan är de som nya! Berberis är också tåliga. Så har de blivit risiga är det kanske lika bra att avstå från en del blomning under ett eller ett par år och istället satsa på att föryngra hela busken genom att kapa den helt och låta den börja om. I så fall är det lättare att klippa även dem på vårvintern när det inte är så mycket grönt som gör det svårt att se.

Även schersmin (den där vita som doftar så underbart på försommaren) är en väldigt tålig buske. Den ska faktiskt underhållsbeskäras genom att man kapar den vid marken! Schersminbusken blir oerhört risig med tiden och behöver verkligen hållas efter. Rekommendationen är att ta bort en ⅓ till en ¼ av grenarna nere vid marken varje år. Antingen på vårvintern eller direkt efter blomningen. Just schersmin är en sådan art där man tappar en del av blomningen hur man än gör. Den blommar nämligen på små korta årsskott som sitter på äldre grenar, så det kvittar nästan lite när man klipper den. Många tokar hör också till den kategorin, till exempel ölandstok.

 

De som blommar på ettårsskotten
Andra buskar blommar på ettårsskotten, så dem kan man klippa tidigt på senvintern-våren. De kommer ändå att blomma på de nya grenarna som kommer. Exempel på buskar som blommar på årsskott är fjärilsbuske och vissa senblommande spireor.

 

Kolla knopparna!
Det finns alltså inte många fel man kan göra med de flesta av våra vanligaste prydnadsbuskar. Men man måste vara klar med beskärningen innan blom- och bladknopparna börjar spricka, så att busken fortfarande är i vila.

 

Sådana som blöder på våren
Det finns också några som blöder kraftigt på våren, så dem ska man ta under JAS (alltså juli-augusti-september) om man behöver beskära dem. Dit hör till exempel magnolia och lönnar om man skulle behöva ge sig på dem. Det är ju många som säger att just magnolia och till exempel japanska lönnar ska man aldrig klippa i. Det beror nog på det att de har så kraftig savstigning på våren.

 

Klippa häcken

Kring midsommar är det perfekt att formklippa häckarna. Det kan till exempel vara häckar av avenbok, berberis eller måbär. Man kan ta hjälp av ett snöre om man vill ha en riktigt rak häck. Tänk på att vara försiktig så att du inte klipper av sladden till häckklipparen och använd alltid jordfelsbrytare om du har en eldriven maskin!

Buxbom kan man också ha i en häck. Den ska inte klippas när det är full sol. Då är det större risk att bladen påverkas och blir fula. Det är bättre att välja en molnig dag eller senare på kvällen istället.