Falköpings Trädgårdsförening

— Medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård

Styrelsen 2018

 

Verksamhetsåret börjar i februari efter att vi har haft vårt årsmöte.

Vi som har suttit i styrelsen under verksamhetsåret 2017 och som fortsätter under 2018 är:

 

Ordförande Lena Gustavsson, 0515-803 26, 070-565 38 92, lena308ATgmail.com

Vice ordförande Eva-Marie Stålhammar, 0515-808 92, 070-358 08 92, evamariestalhammarATgmail.com

Kassör Marie Törnqvist, 073-615 44 39, marie.tornqvistAThotmail.com

Sekreterare Monica Carlgren, 0515-165 59, 073-984 70 61, monica.carlgren13ATgmail.com

Ledamot Yvonne Andersson, 073-392 26 26, yvonne.c.anderssonATlive.se

Ledamot Yvonne Klasson, 070-274 07 20, yvonn500ATgmail.com

Ledamot Tarja Pajula, 070-240 50 21, pajula.tarjaATgmail.com

(Byt ut AT mot snabel-a).