Falköpings Trädgårdsförening

— Medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård

Styrelsen 2019

Verksamhetsåret börjar i februari efter att vi har haft vårt årsmöte.

Vi som fick förtroendet att sitta i styrelsen under 2019 är:

Ordförande Lena Gustavsson, 0515-803 26, 070-565 38 92, lena308ATgmail.com

Vice ordförande Eva-Marie Stålhammar, 0515-808 92, 070-358 08 92, evamariestalhammarATgmail.com

Kassör Ann Westerlund, 070-645 80 01, ann.westerlundATtelia.com

Sekreterare Anneli Karlsson, 070-648 39 07, anneli-kAThotmail.com

Ledamot Monica Carlgren, 0515-165 59, 073-984 70 61, monica.carlgren13ATgmail.com

Ledamot Yvonne Andersson, 073-392 26 26, yvonne.c.anderssonATlive.se

Ledamot Yvonne Klasson, 070-274 07 20, yvonn500ATgmail.com

(Byt ut AT mot snabel-a).