Verksamhetsåret börjar i februari efter att vi har haft vårt årsmöte.

Vi som fick förtroendet att sitta i styrelsen under 2020 är:

Ordförande Vakant

Vice ordförande 

Kassör Ann Westerlund, 070-645 80 01, ann.westerlundATtelia.com

Sekreterare Anneli Karlsson, 070-648 39 07, anneli-kAThotmail.com

Ledamot Monica Carlgren, 0515-165 59, 073-984 70 61, monica.carlgren13ATgmail.com

Ledamot 

Ledamot 

(Byt ut AT mot snabel-a).